Temaer
/
Skeiv teori og moderne kjønnsideologi

Skeiv teori og moderne kjønnsideologi

En ny kjønnsideologi med dyptgripende ringvirkninger er i ferd med å gjennomsyre det norske samfunnet på mange nivåer og arenaer. Bli kjent med aktørene, debatten og konsekvensene.