Hjem

Den radikale kjønnsideologiens mange ansikter

Transbevegelsen - suksess og konflikt

When the Ideologues Come for the Kids

Rapporten er meget interessant lesning og gir et godt innblikk i hvordan Foreningen FRI og liknende grupperinger jobber strategisk og målrettet -- og med mye internasjonal kontakt.


1. 
Document that Reveals the Remarkable Tactics of Trans Lobbyists -- En avisartikkel som forklarer hva rapporten inneholder.

2. Selve rapporten: Good Practices in Legal Gender Recognition For Youth -- eller sagt med andre ord: Vellykte metoder og strategier i arbeidet for å få juridisk anerkjennelse for ungdommer som vil skifte kjønn.

Rapporten er utgitt av IGLYO, som er et europeisk nettverk av 96 nasjonale og lokale LHBT-bevegelser i europeiske land. I innledningen presenterer de seg slik:

The International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex (LGBTQI) Youth & StudentOrganisation (IGLYO) is a network of 96 national and local lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and intersex youth and student organisations across the Council of Europe region.

IGLYO’s objectives are: to build young activists; to increase the visibility and highlight the diversity of LGBTQI youth identities; make education safe and inclusive for all; and to develop and sustain an engaged and connected network of member organisations.


Les mer om dette temaet

Det finnes ingen fremhevede artikler under dette temaet.