Om TransInfo.no

Dette nettstedet tar opp spørsmål relatert til trans-tematikk:

Transbevegelsens ideologi, forskning omkring kjønnsidentitet og kjønnsdysfori, kjønnsendrende behandling av barn og unge, m.m.

Vi som står bak nettstedet, er skeptiske til transbevegelsens budskap og ideologi. Vi ønsker å problematisere mange av påstandene som blir framført. For en stor del mangler de medisinsk og faglig basis. De bygger i stedet på en radikal kjønnsideologi som kolliderer med biologiske realiteter, utviklingspsykologi og medisinsk kunnskap.

Deler av den moderne transbevegelsen er svært aggressive i sine verbale angrep på meningsmotstandere. Av den grunn ønsker vi som drifter nettstedet, å være anonyme. Belastningen på egen person, på familien og på arbeidssituasjonen vår kan bli svært stor hvis vi står fram med fullt navn.

Artiklene og dokumentasjonen på dette nettstedet taler for seg selv og får ikke legitimitet og autoritet på grunn av oss. Hvis noen ønsker å gi respons på innholdet i en artikkel, kan det i enkelte tilfeller være mulig å kontakte forfatteren.