Om Transinfo.no

Dette nettstedet tar opp spørsmål relatert til trans-tematikk: Transbevegelsens ideologi, forskning omkring kjønnsidentitet, kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori, kroppsendrende behandling av barn og unge, m.m.

Vi som står bak nettstedet, er skeptiske til transbevegelsens agenda og budskap. Vi ønsker å problematisere mange av aktivistenes påstander, som for en stor del mangler de medisinsk og faglig basis. De bygger i stedet på skeiv teori og en kjønnsideologi som kolliderer med biologiske realiteter, utviklingspsykologi og medisinsk kunnskap.

Deler av den moderne transbevegelsen er svært aggressive i sine angrep på meningsmotstandere. Av den grunn ønsker vi som drifter nettstedet, å være anonyme -- i hvert fall inntil videre. Belastningen på egen person, på familien og på arbeidssituasjonen vår kan bli svært stor hvis vi står fram med fullt navn.

Artiklene og dokumentasjonen på dette nettstedet taler for seg selv og får ikke legitimitet og autoritet på grunn av oss. Hvis noen ønsker å gi respons på innholdet i en artikkel, kan det i enkelte tilfeller være mulig å kontakte forfatteren.

Innholdet på Transinfo.no:

Variert stoff

På Transinfo.no finner du artikler, livshistorier, videoer og viktige nettsteder med fokus på stoff om trans-tematikk.

Problematisering

TransInfo.no problematiserer budskapet som transbevegelsen proklamerer om pubertetsblokkerende medisinering og hormonbehandling for unge mennesker, - ofte med påfølgende kjønnsoperasjoner.

Dramatiske konsekvenser

Denne type tilnærming og behandling av sårbare barn og unge som har problemer med sin kjønnsidentitet, kan få dramatiske konsekvenser. Blant annet vil mange bli sterile og gjøres til pasienter for resten av livet.

Psykiske problemer

Når man vet at flertallet av dem som opplever kjønnsdysfori, også sliter med andre -- og til dels alvorlige -- psykiske problemer i tillegg, burde det mane til stor varsomhet og tålmodighet. "Kjønnsskifte" vil for svært mange unge ikke være løsningen på utfordringene de sliter med. Tvert imot. Det kan føre til livsvarige og irreversible endringer på flere plan.

De aller fleste faller til ro i kroppen sin

Undersøkelser og erfaring viser at over 70 prosent av dem som opplever kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori, faller til ro i sitt biologiske kjønn når de er kommet gjennom puberteten. Forutsetningen for at det skal skje, er at de IKKE blir satt på kroppsendrende behandling med pubertetsblokkere og hormoner.

Uansvarlighet

At norske sexologer og en del helsepersonell i stor grad bekrefter og oppmuntrer unge mennesker til kroppsendrende behandling og "kjønnsskifte" -- og dermed til sterilitet og til potensielt alvorlige bivirkninger for resten av livet -- er uansvarlig og dypt alvorlig.

Våre barn fortjener noe bedre

Ved å bli kjent med ressursene på dette nettstedet vil du få hjelp til å gjennomskue den uansvarlige og ofte idylliserende framstillingen av "kjønnsskifte" som mange i dag formidler til unge mennesker. Våre barn og unge fortjener noe bedre, ikke minst fakta basert på medisinsk kunnskap og biologiske realiteter. Dessuten trenger de mye empati, betingelsesløs kjærlighet og ekte aksept, og hjelp til å tenke rasjonelt. Det de ikke trenger, er budskapet fra en radikale kjønnsteorier og anti-vitenskapelig kjønnsideologi som forkynner at subjektive følelser og en indre opplevelse avgjør om du er gutt eller jente, mann eller kvinne.