Declaration on Women's Sex-Based Rights

Erklæringens nettside:
www.womensdeclaration.com

Erklæringen argumenterer sterkt for at kvinners "sex-based rights" (altså rettigheter basert på biologisk kjønn, "sex" på engelsk) er alvorlig truet. Når selvvalgt kjønnsidentitet ("gender" og "gender identity" på engelsk) blir sidestilt med biologisk kjønn, blir biologiske kvinner ofte tapere som må betale en høy pris.

Erklæringen inneholder mye viktig info og sterke argumenter. På erklæringens nettside presenteres den på tre måter i PDF-format:

* 1-sides sammendrag

* 16-siders hefte i A5-størrelse, lettlest, med illustrasjoner og luftig tekst

* Erklæringens fulle tekst, med tre hoveddeler: A. Introduction, B. Preamble (= bakgrunn og begrunnelser), C. Articles


* Nettstedets undermenyer "Resources" og "News" inneholder mye interessant og viktig stoff.

* Erklæringen er hittil oversatt til 14 språk.

* På den nederste halvdelen av nettstedets forside finner man oversikten over de mer enn 100 organisasjonene og grupperingene av feminister og lesbiske kvinner som støtter erklæringen.

* Undermenyen "About Us" inneholder følgende presentasjon av "Women's Human Rights Campaign" (WHRC) som står bak erklæringen:

Women's Human Rights Campaign (WHRC) is a group of volunteer women from across the globe dedicated to protecting women's sex-based rights. Our volunteers include academics, writers, organizers, activists, and health practitioners, and aim to represent the total breadth of the human female experience across races and boundaries.

The Declaration on Women's Sex Based Rights was created by the founders of WHRC to lobby nations to maintain language protecting women and girls on the basis of sex rather than "gender" or "gender identity".