Rosa kompetanse skole

1. Presentasjon av Rosa kompetanse skole på Foreningen FRI's nettsider.

Rosa kompetanse gjennomsyrer nå norsk skole i stadig sterkere grad. I presentasjonen av Rosa kompetanse skole skriver Foreningen FRI:

"Rosa kompetanse samarbeider med Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund og FUG – Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Tiltaket har en styringsgruppe bestående av fremtredende fagpersoner fra utdanningsfeltet. Rosa kompetanse skole støttes av Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet."

2. "Undervisningsopplegg i kjønns- og seksualitetsmangfold" for 1. - 10. trinn i grunnskolen.

Dette er et lærerhefte på 31 sider med lærerveiledning, gruppeoppgaver, spørsmål til samtale i grupper og i plenum, osv. Heftet ligger som et PDF-dokument på FRI's nettsider og kan lastes ned ved å klikke på linken ovenfor.

Et lite eksempel fra side 19 i heftet, beregnet for en plenumssamtale i en naturfagtime på 5.-7. trinn:

◦ Har alle gutter penis? (her er korrekt svar: nei)
◦ Har alle jenter klitoris? (her er korrekt svar: nei)
◦ Kjenner alle seg som gutter eller jenter? (her er korrekt svar: nei)
◦ Forelsker alle seg? (her er korrekt svar: nei)
◦ Hvem kan man bli forelsket i? (Gutter, jenter og andre)


3. Skeiv Ungdom - Foreningen FRIs ungdomsavdeling

Ungdommer fra Skeiv Ungdom reiser rundt på mange skoler med kurset "Restart". Da underviser de først og fremst elevene, ikke lærerne. Mer info om Skeiv Ungdom finner du her.