Viktig høringsuttalelse i 2018 fra Den norske legeforening