Temaer
/
Født i "feil kropp"?

Født i "feil kropp"?

De siste årene har det i flere vestlige land skjedd en eksplosjon i antallet barn og unge som tror at de egentlig er det motsatte kjønn. Også i Norge er antallet barn og unge som oppsøker behandling for kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori nærmere 20-doblet de siste årene. I historisk perspektiv er situasjonen unik og dramatisk. Hva skjer? Hva er årsakene? Hva er de livsvarige konsekvensene for dem som får kroppsendrende behandling? Hva med dem som angrer? – Spørsmålene er mange.