Folkehelseinstituttets høringsuttalelse om nasjonal retningslinje for inkongruens