Kjønnsvariasjon, medisinsk behandling og vårt ansvar