Vanligt med flera psykiatriska diagnoser hos personer med könsdysfori