- Uforsvarlige retningslinjer fra Helsedirektoratet om behandling av kjønnsinkongruens