Straffeloven § 185

Les § 185 og § 186 i Straffeloven.


§185 HATEFULLE YTRINGER

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn,
c) homofile orientering, eller
d) nedsatte funksjonsevne.

(Våre uthevninger.)

Vår kommentar: § 185 i Straffeloven er under revisjon. Trolig vil uttrykket i punkt c, "homofile orientering" bli endret til "seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk", noe som selvsagt er MYE mer omfattende enn "homofile orientering".