Medisinsk kunnskap og fakta
Her kommer en kort tekst som introduserer nettsiden.

Hjem

"Født i feil kropp"? Kjønnsdysfori blant barn og unge