Hvem blir barn og unge påvirket av?
Her kommer en kort tekst som introduserer nettsiden.

Hjem

"Født i feil kropp"? Kjønnsdysfori blant barn og unge