20 siste på TransInfo

Her finner du de 20 siste ressursene vi har lagt ut på TransInfo.

VARIERT STOFF. På TransInfo.no finner du artikler, livshistorier, videoer og viktige nettsider med stoff om trans-tematikk.

PROBLEMATISERING.
TransInfo.no problematiserer budskapet som transbevegelsen proklamerer om pubertetsblokkerende medisinering, hormonbehandling og kjønnsoperasjoner for unge mennesker.

DRAMATISKE KONSEKVENSER. Denne type behandling av sårbare barn og unge som har problemer med sin kjønnsidentitet, kan få dramatiske konsekvenser. Blant annet vil mange bli sterile og gjøres til pasienter for resten av livet.

PSYKISKE PROBLEMER. Når man vet at svært mange av dem som opplever kjønnsdysfori, også sliter med andre -- og til dels alvorlige -- psykiske problemer, skulle det mane til stor varsomhet og tålmodighet. Kjønnsskifte vil for svært mange unge ikke være løsningen på utfordringene de sliter med. Tvert imot. Det kan føre til livsvarige og irreversible endringer på flere plan.

FALLER TIL RO I KROPPEN SIN. Undersøkelser og erfaring viser at 80-95 prosent av dem som opplever kjønnsdysfori, faller til ro i sitt biologiske kjønn når de er kommet gjennom puberteten. Forutsetningen for at det skal skje, er at de IKKE blir satt på kjønnskorrigerende behandling med hormoner og pubertetsblokkere.

UANSVARLIGHET. At norske sexologer og helsepersonell i stor grad bekrefter og oppmuntrer unge mennesker til kjønnskorrigerende behandling og kjønnsskifte -- og dermed til sterilitet og til potensielt alvorlige bivirkninger for resten av livet -- er uansvarlig og dypt alvorlig.

VÅRE BARN FORTJENER NOE BEDRE. Ved å bli kjent med ressursene på dette nettstedet vil du få hjelp til å gjennomskue den overfladiske og ofte idylliserende framstillingen av kjønnsskifte som mange i dag formidler til unge mennesker. Våre barn og unge fortjener noe bedre, ikke minst fakta basert på medisinsk kunnskap og biologiske realiteter. Dessuten trenger de mye empati, betingelsesløs kjærlighet og ekte aksept, og hjelp til å tenke rasjonelt. Det de ikke trenger, er budskapet fra en radikal og anti-vitenskapelig kjønnsideologi som forkynner at subjektive følelser avgjør om du er gutt eller jente, mann eller kvinne.