Hjem

Den radikale kjønnsideologiens mange ansikter

Medisinsk kunnskap og fakta

Kvinner, menn og påstander om at jorda er flat (i Nettavisen)

Rapporten er meget interessant lesning og gir et godt innblikk i hvordan Foreningen FRI og liknende grupperinger jobber strategisk og målrettet -- og med mye internasjonal kontakt.


1. 
Document that Reveals the Remarkable Tactics of Trans Lobbyists -- En avisartikkel som forklarer hva rapporten inneholder.

2. Selve rapporten: Good Practices in Legal Gender Recognition For Youth -- eller sagt med andre ord: Vellykte metoder og strategier i arbeidet for å få juridisk anerkjennelse for ungdommer som vil skifte kjønn.

Rapporten er utgitt av IGLYO, som er et europeisk nettverk av 96 nasjonale og lokale LHBT-bevegelser i europeiske land. I innledningen presenterer de seg slik:

The International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex (LGBTQI) Youth & StudentOrganisation (IGLYO) is a network of 96 national and local lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and intersex youth and student organisations across the Council of Europe region.

IGLYO’s objectives are: to build young activists; to increase the visibility and highlight the diversity of LGBTQI youth identities; make education safe and inclusive for all; and to develop and sustain an engaged and connected network of member organisations.


Les mer om dette temaet